G1026 CHOCO/ 14.2

180,000đ 240,000đ

G207 GRAY/ 14.5

180,000đ 240,000đ

G207 BROWN/ 14.5

180,000đ 240,000đ

G2014 GRAY/ 14.5

180,000đ 220,000đ

G2011 GREEN/ 14.5

170,000đ 220,000đ

G2011 GRAY/ 14.5

170,000đ 220,000đ

G2011 BROWN/ 14.5

170,000đ 220,000đ

G2011 BLUE/ 14.5

170,000đ 220,000đ

G2011 VIOLET/ 14.5

170,000đ 220,000đ

G302 GRAY/ 15.0

180,000đ 220,000đ

G302 BROWN/ 15.0

180,000đ 220,000đ

Hera Lens

Tạo tài khoản để tham gia

Bạn đã có tài khoản?

đăng nhập để tham gia chương trình

Đăng ký làm thành viên của Kính áp tròng Hera để nhận ưu đãi khi mua hàng. Khi khách hàng mua hàng tích lũy đơn đến 1.200.000VNĐ sẽ được giảm 20% trên mỗi đơn hàng kế tiếp.

Hera Lens

Đăng ký làm thành viên của Kính áp tròng Hera để nhận ưu đãi khi mua hàng. Khi khách hàng mua hàng tích lũy đơn đến 1.200.000VNĐ sẽ được giảm 20% trên mỗi đơn hàng kế tiếp.

Tạo tài khoản để tham gia

Bạn đã có tài khoản?

đăng nhập để tham gia chương trình

Tiếp Tục Thanh Toán

Facebook